Iran Caves
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابزار های سنگی مکشوفه از غار کیارام - مک برنی - گلستان - علیرضا حصارنوی

ابزار های سنگی مکشوفه از غار کیارام - مک برنی - گلستان - علیرضا حصارنوی

پلان موقعیت ترانشه های کاوش های باستان شناسی مک برنی - غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

پلان موقعیت ترانشه های کاوش های باستان شناسی مک برنی - غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

غار کیارام - گلستان - عکس از امین شادوند

غار کیارام - گلستان - عکس از امین شادوند

غار کیارام - گلستان - عکس از امین شادوند

غار کیارام - گلستان - عکس از امین شادوند

غار کیارام - گلستان - عکس از امین شادوند

غار کیارام - گلستان - عکس از امین شادوند

غار کیارام (روستای پادلدل) - گلستان - عکس از امین شادوند

غار کیارام (روستای پادلدل) - گلستان - عکس از امین شادوند

لایه نگاری کاوش های باستان شناسی غار کیارام - مک برنی - گلستان - علیرضا حصارنوی

لایه نگاری کاوش های باستان شناسی غار کیارام - مک برنی - گلستان - علیرضا حصارنوی

موقعیت روستای کیارام و فرنگ (غار کیارام) - گلستان - علیرضا حصارنوی

موقعیت روستای کیارام و فرنگ (غار کیارام) - گلستان - علیرضا حصارنوی

نشان گردونه مهر بردهانه ورودی غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

نشان گردونه مهر بردهانه ورودی غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

نشان گردونه مهر بردهانه ورودی غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

نشان گردونه مهر بردهانه ورودی غار کیارام - گلستان - علیرضا حصارنوی

نمای دهانه ورودی غار کیارام - روستای فرنگ(طرح:نوکنده، عمرانی) - گلستان - علیرضا حصارنوی

نمای دهانه ورودی غار کیارام - روستای فرنگ(طرح:نوکنده، عمرانی) - گلستان - علیرضا حصارنوی

کروکی فضای داخلی غار کیارام (نوکنده،عمرانی) - گلستان - علیرضا حصارنوی

کروکی فضای داخلی غار کیارام (نوکنده،عمرانی) - گلستان - علیرضا حصارنوی

 

 

 

New Page 2

فهرست الفبایی غارهای ایران - فهرست استانی غارهای ایران - آموزش غارنوردی - غارهای جهان - اخبار - مقالات - گزارشات - لینکها - گالری -  ثبت غار

فعالان غارنوردی ایران - غار - دسته بندی غارها - تاریخچه غارنوردی ایران - حفاظت از غارها - داستانها و باورها - گوناگون - غارهای ثبت شده

صفحه اصلی - نقشه های غارها - واژگان و نمادها - درباره سایت - تماس با سایت - جستجو  - نظرات - نقشه سایت - English

 

استفاده از اطلاعات مندرج در سایت، تنها با ذکر منبع (نام سایت - سایت غارهای ایران - و برقراری لینک به همان صفحه) مجاز است

Copyright © 2004, Iran Caves, All rights reserved.